Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję Panią/Pana , że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma F.H.U „MARO” Robert Mamiak z siedzibą w Chorzowie ul.Ks.Wł Opolskiego 11 , email marolazienki@op.pl zwanej dalej Administratorem Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Pani/Pana dane osobowe ,przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży Pani/Panu produktów F.H.U „MARO” Robert Mamiak z siedzibą w Chorzowie ul.Ks.Wł Opolskiego 11 na podstawie art.6 ust.1 lit.b powyższego rozporządzenia.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia realizację umowy .
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczęszczające w realizacji umów
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do treści oraz ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu ,zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.